Member

 

 

gepost op 10/9/04 op 14:16

Edit PostReply With Quote

 

quote: Oorspronkelijk gepost door Adrianus
Synode GG spreekt vertrouwen uit in kerkblad
Is dat ook na bestudering van de zaak-De Wit, of is dit een schot voor de boeg?

View User's ProfileView All Posts By UserU2U Unionist

 

 

Zeeuw2

 

 

gepost op 10/9/04 op 14:22

Edit PostReply With Quote

 

Het is in ieder geval voor mij onbegrijpelijk.

Als daadwerkelijk alle synodeleden de SRA remonstrants vinden evenals Van der Zwaag, vinden dat er geen leerverschil is met de GGiN, vinden dat Harinck er naast zit met zijn boek, vinden dat de standen in het genadeleven een belemmering zijn om toenadering te zoeken tot de HHK....

Dan geloof ik meer en meer dat ik niet in de GG thuishoor.

View User's ProfileView All Posts By UserU2U Zeeuw2

 

 

Adrianus

 

gepost op 10/9/04 op 14:29

Edit PostReply With Quote

 

quote: Oorspronkelijk gepost door Zeeuw2
Het is in ieder geval voor mij onbegrijpelijk.

Als daadwerkelijk alle synodeleden de SRA remonstrants vinden evenals Van der Zwaag, vinden dat er geen leerverschil is met de GGiN, vinden dat Harinck er naast zit met zijn boek, vinden dat de standen in het genadeleven een belemmering zijn om toenadering te zoeken tot de HHK....

Dan geloof ik meer en meer dat ik niet in de GG thuishoor.
Ik denk dat je over het hoofd ziet dat de discussie niet ging over de nihoud van alle opiniŽrende artikelen, maar over de vraag of een hoofdredacteur de ruimte moet krijgen om artikelen met een opiniŽrend karakter te schrjiven op de manier zoals hij dat deed. Het unanieme antwoord op die vraag is "ja'.

View User's ProfileView All Posts By UserU2U Adrianus

 

 

Vreugde

 

gepost op 10/9/04 op 14:42

Edit PostReply With Quote

 

kerkblaadje


 

quote: Oorspronkelijk gepost door Unionist

 

quote: Oorspronkelijk gepost door Adrianus
Synode GG spreekt vertrouwen uit in kerkblad
Is dat ook na bestudering van de zaak-De Wit, of is dit een schot voor de boeg?
Zeg nou zelf, en denk allemaal eens nuchter na:

waarom wordt er zo expliciet vermeld dat er sprake is van unaniem vertrouwen?
- is daar misschien reden toe?
- is er wat gebeurd dan?

Ook ik voel me hier absoluut niet meer bij thuis. Het blijkt niet mogelijk te zijn zaken eerlijk onder ogen te zien. En Adrianus, dat heeft ook alles te maken met het mandaat van de hoofdredacteur. Hij is verantwoordelijk voor wat er wordt geplaatst, ook de artikelen van meneer De Wit. Het zou geen blaadje van meneer Moerkerken moeten zijn, maar blijkbaar is het dat wel, getuige zijn opmerking: 'als ik niet meer mag schrijven wat ik vind, heb ik niks meer te schrijven'(einde citaat). Tsjonge, de tranen schieten in m'n ogen, wat een ellende voor die man....

View User's ProfileView All Posts By UserU2U Vreugde

 

 

Lecram

 

gepost op 10/9/04 op 14:55

Edit PostReply With Quote

 

quote: Oorspronkelijk gepost door Zeeuw2
Dan geloof ik meer en meer dat ik niet in de GG thuishoor.
Ik herken dat gevoel. En dat is niet leuk.... 

 

 

refo

 

gepost op 15/9/04 op 09:41

Edit PostReply With Quote

 

De Israelieten moesten ook 40 jaar in de woestijn. Dat was om hun zonden. Maar ze kregen uiteinelijk een beter land. Zo zal het ook nu wel zijn. We krijgen de predikanten die we verdienen en zitten een poosje in de woestijn. Uiteindelijk gaat de wal het schip keren.

Later waren er in IsraŽl profeten. Die wezen het volk op hun verkeerde weg. Enerzijds had je de priesters, levieten en koningen. Die waren duidelijk ambtsdragers. Konden terug zien op een bevestigingsdienst. De profeten? Daar kon je in feite alle kanten mee op. Je kon ze negeren onder het mom van: het is vast niet Gods woord. Die profeet kletst maar wat.
Parallel met deze tijd: je hebt de gevestigde ambtsdragers. Zij kunnen zich verbergen achter roeping, kerkorde en zo voort. Anderzijds heb je 'profeten': mensen die zich van God Geest gedrongen weten, zich te bemoeien met de kerk. Hoe kan het dat iemand een geopenbaarde Christus heeft en je zegt dat de schuld nog open ligt? Dat is toch een Godslastering? Om maar wat te noemen.

De Heere Jezus zei ook tegen de gevestigde orde: jullie verhinderen anderen in te gaan. Dat was een remonstrantse opmerking, want dat kan helemaal niet. Het ligt niet in de mens om te willen of niet te willen, toch? (weeffout in de DL?)

Dat zie je nu ook weer. Lijdelijkheid? Oh nee, vreselijk, hoe verzin je het!? Maar anderzijds: wie tot God wil gaan, moet eerst dit en eerst dat. En vervolgens gebeurt er niets. De preek kabbelt wat om de wel of niet bekommerden heen. Praat er wat over.

Van der Zwaag schrijft er een boek over. Wordt verketterd als onruststoker. Dat is een eretitel!! De Heere Jezus stookte ook onrust. Ds De Wit kalkt wat op in De Saambinder. (Het is immers prijsschieten? Alles wat je tegen Van der Zwaag schrijft is goed. Enige zorgvuldigheid is overbodig). Daar kloppen een aantal zaken apert niet. En wat doet de synode? Staand applaus voor de inhoud van De Saambinder. Zo is ook de Synode verworden tot een politieke vergadering, neem me niet kwalijk.

Probleem binnen de GG is dit: kom niet aan met de Bijbel, want dat is een gevaarlijk boek. Alles wat daarin staat moet gelezen worden door de bril van ambtsdragers.

De houding van: ben je het niet eens? Dan ga je toch! Is een verwerpelijke. Dat luistert al bij voorbaat niet. En dat je bij de belijdenis iets beloofd hebt is ook onzin. Je leert om te beginnen vrijwel niets bijzonders op Catechisatie en als je als jongere iets leert, dan merk je vaak de fouten niet. Je mag wel 'ja' zeggen, maar ze hebben liever niet dat je aan de Avondmaal gaat. Dat is toch zo krom als wat!!? Als je dat dan later ziet, ben je dan een soort in de val gelopen? Je hebt ja gezegd, dus je bent het eens. Er is ook nog zoiets als voortschrijdend inzicht.

Bovendien heb ik 'ja' gezegd toen ds F Harinck ons les gaf. Nu zijn er weer andere predikanten en inzichten. Heb ik daar op voorhand ja op gezegd? Ik dacht het niet.

 

 

 

Super Poster

  

 

gepost op 16/9/04 op 09:40

Edit PostReply With Quote

 

quote: Oorspronkelijk gepost door Adrianus

 

quote: Oorspronkelijk gepost door refo
Wat de predikanten in ieder geval zorgen zou moeten baren is dit: waarom is het rendement op onze prediking zo laag? Als we door God gestuurd worden om het Evangelie te verkondigen, als we met 60 predikanten zijn, waarom bekeert God vrijwel niemand? Waarom altijd maar ritselingen en beslag en geen of vrijwel geen krachtdadige bekeringen (whatever that may be).

Stel daar nu eens een commissie voor in. Die DVD's, internet en rokken zijn allemaal maar achterhoedegevechten.
Denk jij zelf ook niet dat dit voor predikanten en andere ambtsdragers wel degelijk de grootste worsteling is of er nog vrucht mag zijn op de prediking? Denk je niet dat het opgaan in alles wat van deze wereld de Geest niet zodanig bedroeft dat Zijn krachtige werkingen zo spaarzaam worden opgemerkt? En zou dat niet heel veel te maken hebben met dingen die jij misschien wel als achterhoedegevechten ziet, maar waaruitr de symptomen van het opgaan in alles van het hier en nu zo duidelijk blijken?

Eigenlijk is het heel simpel. Als je van mening bent dat de prediking binnen de GG in veel gevallen niet Schriftuurlijk is, ben je het natuurlijk ook hartgrondig oneens met hoe de synode is verlopen. Dan raak je supergefrusteert als je (kennelijk vergeten wat Van der Schans schreef) er een beetje van opkijkt dat het redactionele beleid van de Saambinder unaniem wordt onderschreven. Dan durf je dat zelfs weg te zetten als een soort van politiek spel. Daarmee openlijk twijfel uitend over de integriteit van met name die afgevaardigden, warnmee je zegt je verbonden te voelen. want die hadden kennelijk anders moeten stemmen. Begrijp je? Een kritische grondhouding stelt alles in een ander licht. Ook het gezag van ambtsdragers.
Weet je, de ťťn heeft wat meer talent om het wat subtieler te schrijven dan de ander, maar dat er veel ongerustheid is en gevoel dat men tegen muren aanloopt, kan niet ontkend worden. Waarom gaan ze niet gewoon een open gesprek met de ongerusten aan?

Aan de andere kant zou ik zeggen: verenig je als bezwaarden en probeer op een opbouwende wijze in gesprek te komen. Wanneer het bekend is dat er een grote groep is, die bezwaard is, kan het probleem niet onderschat worden.
Alhoewel de grote verkochte hoeveelheden van de boeken van vd Zwaag, ds. Harinck en Blaauwendraad alsook de uittocht van 800 (!) leden per jaar (een forse gemeente) ook eyeopeners zouden moeten zijn. 

 

 

Posting Freak

  

 

gepost op 16/9/04 op 17:21

Edit PostReply With Quote

 

In de jaren 30-40 had je mannen als ds R. Kok. En mannen die meer op de Steenbloklijn zaten. Er waren wel eens wat onenigheden, maar: grote bloei in de GG. Sinds de beide tegenpolen eruit zijn is er geen bloei meer. Wel groei. Wel bladeren, geen vijgen.

Beide mannen rehabiliteren, waarbij met name de R.Kok lijn weer moet worden erkend. Dat blijft een smet. De man had vrucht op z'n preken. Dat zag iedereen. Die man afzetten om een gezegde, dat mag gewoon niet.

Steenblok is toch lastiger, omdat die zelf is vertrokken na een vermeende procedurefout.

Als dat gebeurd is, gaat de GG weer bloeien. Tot zolang is er alleen veel procedure veel orde en veel stichting. Maar de orde en de stichting zoals op een begraafplaats. Daar heerst ook geen onenigheid (meer).