Nederlands Dagblad, 3 april 2004

Predikant Geref. Gemeenten onder vuur

van onze redactie kerk

HILVERSUM - ,,Enkele tientallen kerkleden'' van diverse Gereformeerde Gemeenten hebben bij de kerkenraad van ds. D. de Wit, predikant te Nieuw-Beijerland, een bezwaarschrift tegen hem ingediend. Dat meldt het radioprogramma EO.nl vandaag.

De kerkleden eisen volgens de EO een rectificatie van enkele artikelen in het landelijk kerkblad De Saambinder over het boek Afwachten of verwachten van RD-journalist dr. Klaas van der Zwaag. De indieners van het bezwaarschrift roepen ook de hoofdredacteur van het kerkblad, ds. A. Moerkerken, op zijn collega De Wit te bewegen de publicaties te rectificeren. Het is niet eerder voorgekomen dat een zo grote groep kerkleden binnen het kerkverband een bezwaarschrift ondertekent tegen een predikant.

Inzet van de kwestie is een recensie van het boek waarin Van der Zwaag een historisch en theologisch overzicht geeft van de uiteenlopende visies op de toe-eigening van het heil.

In een artikelenreeks in De Saambinder noemde ds. De Wit de publicatie 'laakbaar' en uitte hij scherpe kritiek op Van der Zwaag. Zo zou hij zestiende- en zeventiende-eeuwse theologen opzettelijk verkeerd hebben geciteerd en bijbelteksten uit hun verband hebben gerukt. Dr. Van der Zwaag is in zijn kerkelijke gemeente, Barneveld, 'afgehouden' van het avondmaal, omdat zijn kerkenraad onderzoek naar hem doet.

In het bezwaarschrift, dat de EO in handen heeft gekregen, stellen de indieners dat ds. De Wit ,,moet worden veroordeeld'' omdat hij ,,zonder hoor en wederhoor toe te passen en zonder het bewandelen van de kerkelijke weg'' de publicatie van Van der Zwaag ,,op ondeugdelijke gronden veroordeelt, zijn intenties op laakbare wijze ter discussie stelt en het door hem aan het papier toevertrouwde ten onrechte in strijd acht met de Heilige Schrift''.

Concreet willen zij dat ds. De Wit in een publicatie erkent dat hij onjuist heeft gehandeld en dat hij zijn ,,onjuiste en onschriftuurlijke visie rechtzet''.

Wie het bezwaarschrift precies hebben ingediend is onduidelijk. De indieners weigeren in de media een toelichting te geven op hun initiatief, om ,,onnodige schade te voorkomen''. De kerkelijke weg hoort een vertrouwelijke weg te zijn, aldus een van de opstellers, die anoniem wenst te blijven. Ds. De Wit wilde gisteren evenmin reageren op de zaak.