Hilversum, 2 april 2004

 

PERSBERICHT EO.NL

 

Bezwaarschrift tegen predikant Gereformeerde Gemeenten

 

HILVERSUM - Ettelijke tientallen kerkleden van de Gereformeerde Gemeenten uit diverse plaatsen in het land hebben een bezwaarschrift ingediend tegen ds. D. de Wit, predikant te Nieuw-Beijerland. Dat meldt het radioprogramma EO.nl, zaterdag (3 april). De kerkleden eisen een rectificatie van enkele artikelen in het landelijk kerkblad De Saambinder over het boek 'Afwachten of verwachten' van RD-journalist dr. K. van der Zwaag.

 

De indieners van het bezwaarschrift roepen ook de hoofdredacteur van het kerkblad, ds. A. Moerkerken, op zijn collega De Wit te bewegen de publicaties te rectificeren. Het is niet eerder voorgekomen dat een zo grote groep kerkleden binnen het kerkverband een bezwaarschrift ondertekenen tegen een predikant.

 

Inzet van de kwestie is een recensie van het lijvige boek (ruim 1100 pagina's) 'Afwachten of verwachten' waarin Van der Zwaag een historisch en theologisch overzicht geeft van de uiteenlopende visies op de 'toe-eigening des heils'.

 

In een artikelenreeks in De Saambinder noemde ds. De Wit de publicatie 'laakbaar' en uitte hij scherpe kritiek op Van der Zwaag. Zo zou hij 16- en 17-eeuwse theologen opzettelijk verkeerd' hebben geciteerd, bijbelteksten uit hun verband hebben gerukt een 'ongereformeerd spoor' hebben gekozen. Uit het boek zou volgens De Wit blijken dat Van der Zwaag is ' weggegroeid van zijn belijdenis'.

 

De redactie van het EO-radioprogramma wist de hand te leggen op het bezwaarschrift (28 pag.) waarin de indieners stellen dat ds. De Wit 'moet worden veroordeeld' omdat hij 'zonder hoor en wederhoor toe te passen en zonder het bewandelen van de kerkelijke weg' de publicatie van Van der Zwaag ' op ondeugdelijke gronden veroordeelt, zijn intenties op laakbare wijze ter discussie stelt en het door hem aan het papier toevertrouwde ten onrechte in strijd acht met de Heilige Schrift'. Concreet verzoeken ze dat ds. De Wit in een publicatie erkent dat hij onjuist heeft gehandeld en dat hij zijn 'onjuiste en onschriftuurlijke visie rechtzet'.

 

Op het verwijt dat het in deze kwestie louter gaat om een recensie voerende ondertekenaars van het bezwaarschrift aan dat Van der Zwaag in het officiele kerkelijke orgaan wordt 'neergezet als iemand met onoprechte motieven en als iemand die een onrechtzinnige leer brengt'. Het beeld dat zo door één predikant wordt geschetst krijgt daardoor 'gezag dat het niet toekomt, zeker niet nu betrokkene niet in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen en er aan de artikelen ernstige inhoudelijke bezwaren kleven'.

 

Het is niet de eerste keer dat in het kerkverband deining ontstaat over het thema 'de toe-eigening des heils'. Eerder maakten de publicaties van prof.dr.ir. J. Blauwendraad en ds. C. Harinck veel discussie los. Van der Zwaag is in zijn kerkelijke gemeente de toegang tot het Heilig Avondmaal ontzegd.

 

De indieners van het bezwaarschrift weigeren in de media een toelichting te geven op hun initiatief, om 'onnodige schade te voorkomen'. De kerkelijke weg hoort een vertrouwelijke weg te zijn', aldus een van de opstellers, die niet met naam en toenaam in de media wil komen.

 

In het radioprogramma 'EO.nl' (zaterdag 12.00-14.00 uur, 747 AM) wordt rond 13.10 uur aandacht besteed aan het bezwaarschrift.