Synode verwerpt appel   Van der Zwaag

van onze redactie kerk

UTRECHT/BARNEVELD - De synode van de Gereformeer-de Gemeenten heeft een appelschrift van dr. K. van der Zwaag verworpen. De auteur heeft daarop gisteren zijn lidmaatschap van het kerkverband opgezegd.

Van der Zwaag was in beroep gegaan omdat hij al vier jaar lang onder tucht staat vanwege zijn boek Afwachten of verwachten? Volgens de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld veroorzaakte zijn boek onrust in het kerkverband.

Van der Zwaag bespreekt in het boek de toe-eigening van het heil, een belangrijk thema in bevindelijk-gereformeerde kring: hoe kan een mens zeker weten dat Gods belofte ook voor hem is en hoe kan hij die zich eigen maken?

Het vuistdikke boek werd gezien als bezwaarschrift tegen de leer van het kerkverband. Zijn kritiek had Van der Zwaag binnen de Gereformeerde Gemeenten, via de zogeheten kerkelijke weg, moeten bespreken en niet in het openbaar, vond de kerkenraad. Die stelde hem daarom onder tucht en twee hogere kerkelijke vergaderingen bevestigden dit oordeel.

Unaniem
De generale synode heeft zich nu unaniem achter dit besluit gesteld, bevestigt Van der Zwaag. Hij is zelf deze week op de synodezitting geweest en mocht er ook het woord voeren. Gezien de beslotenheid van de vergadering wil hij niet veel kwijt over hetgeen is besproken.

Hij wil alleen vertellen dat de synode geen oordeel over de inhoud van het boek heeft willen geven, maar slechts zijn handelwijze kritiseerde, omdat hij een boek schreef dat in de kerkelijke weg had moeten worden ingediend. ,,De afwijzing van het boek is tot nu toe dus zuiver procedureel geweest.''

De kerkelijke weg is met het besluit van de generale synode ten einde. Van der Zwaag is niet bereid zijn boek terug te nemen. Daarom heeft hij met zijn gezin gisteren het lidmaatschap van de Gereformeerde Gemeenten opgezegd. De familie beraadt zich nog op aansluiting bij een ander kerkverband.

Synodevoorzitter ds. J.J. van Eckeveld wil niets kwijt over de zaak.