Nederlands Dagblad, 2 december 2005

 

INTERVIEW DS HEGGER

 

bijdrage: Daniël Gillissen

 

Hegger 1

 

 

Ds. Herman Hegger (89) is weer druk met de Gereformeerde Gemeenten. Twee jaar geleden schreef hij Vader, ik klaag u aan,waarin hij fel uithaalt naar de leiding van de Gereformeerde Gemeenten. Directe aanleiding was de afwijzing in het kerkblad De Saambinder van reformatorische jongerenavonden waar Hegger wel eens spreekt.

 

Dit keer pakt hij het kerkverband hard aan in zijn rondzendbrieven, waarmee hij ruim een jaar geleden begonnen is. Vlak voordat de particuliere synode Oost van de Gereformeerde Gemeenten zich twee weken geleden boog over de censuur over dr. Klaas van der Zwaag verstuurde Hegger een extra e-mailbrief aan de achthonderd abonnees. Daarin staat een opvallende ontboezeming: Hegger kerkt de laatste tijd bij de Gereformeerde Gemeente in Arnhem. Dat weerhoudt hem echter niet om in niet mis te verstane bewoordingen te gebruiken. “Dr. Klaas van der Zwaag die volledig en van harte de belijdenissen van zijn kerk onderschrijft, moet nu zuchten in de geestelijke kerker van de Barneveldse inquisiteurs, de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente. Waarom? Omdat hij het gewaagd heeft om, ook al deed hij dat slechts indirect en heel voorzichtig, de theologische opvattingen van de meerderheid van de kerkelijke heersers van de Gereformeerde Gemeenten in twijfel te trekken.” Hegger trekt vervolgens parallellen met de Rooms-Katholieke Kerk, waar hij in 1948 uit is gestapt, en roept op te bidden en brieven te sturen naar de particuliere synode.

 

Al snel volgt een twee extra rondzendbrief met reacties. Een daarvan is van een anonieme predikant uit de Gereformeerde Gemeenten. Hij stelt Hegger kort enkele vragen: “Is het geen bemoeien met andermans doen? U staat toch buiten de GG! (?) Is het geen opzwepen tot kerkelijke muiterij? Er loopt een kerkordelijke zaak! (?) Het bedroeft mij dat u met mijn kerkverband zo omgaat als buitenstaander.” Hij vraagt zijn “mede-broeder in de ambtelijke dienst” afstand te nemen van de “toon en inhoud” van de rondzendbrief.

 

De dag voor de vergadering maakte Hegger zijn derde brief over de kwestie-Van der Zwaag, getiteld ‘Laatste oproep’, aan de particuliere synode openbaar. Daarin nam hij elf reacties op die hij kreeg naar aanleiding van zijn extra rondzendbrief. Aritha Vermeulen vertelt dat zij de Gereformeerde Gemeenten met haar gezin heeft verlaten omdat ze haar kind niet mochten laten dopen vanwege haar kritische houding. Jolanda Nijzink schrijft dat de preken van haar predikant de laatste tijd juist bijzonder goed zijn. “Een vreesachtig lid” van de Gereformeerde Gemeenten vindt dat “een kerk, overtuigd van eigen gelijk, niet vatbaar voor bijbelse argumenten, geen zegen kan verwachten”.

 

In een gisteravond verzonden rondzendbrief laat Hegger weten slechts één negatieve reactie te hebben gehad op zijn schrijven en ruim dertig positieve.

 

Hegger 2

 

Waarom haalt u zo uit naar de Gereformeerde Gemeenten?

“Ik voel mij daar door de Here toe geroepen. Wanneer ik hetzelfde constateer in de protestantse wereld als ik in de Rooms-Katholieke Kerk heb gezien, voelt het niet eerlijk als ik zwijg. Bovendien heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Als iemand duidelijk onrecht wordt aangedaan, kan ik niet zwijgen.

Ik wist helemaal niet dat de particuliere synode zou vergaderen. De zaterdag ervoor klikte ik per ongeluk een mailtje aan, van de 744 e-mails in de lijst. Die ging over de kwestie-Van der Zwaag. Ik ben er toen achteraan gegaan en hoorde dat er op donderdag een vergadering zou zijn. Dat was voor mij een duidelijke aanwijzing dat de Here tegen mij zei: ‘Herman, dit onrecht mag je niet laten zitten?’”

 

Wat wilde u bereiken?

“Ik hoopte dat de leden van de particuliere synode zich zouden bezinnen. Als je dat soft doet, gebeurt er niets. De profeten en de Here Jezus waren op sommige momenten ook niet mis. Ik wilde op hun geweten werken: ‘Waar zijn jullie mee bezig’ Sommigen zeiden mij dat de synodeleden nu juist de hakken in het zand zouden zetten. Dat is inderdaad gebeurd en daardoor zie je dat het een puur menselijke beslissing is. Het zit helemaal mis bij de hoge heren.”

 

U hebt dus niet bereikt wat u wilde bereiken.

“Het heeft niets geholpen. Maar ik geloof toch dat ik in de geest van die rondzendbrief moet blijven proberen mensen wakker te schudden.”

 

In de rondzendbrief schrijft u dat u kerkt in de Gereformeerde Gemeente van Arnhem. Waarom doet u dat?

“Daar ben ik pas sinds twee maanden mee begonnen. Ik geniet enorm van de preken van de predikanten die daar komen, zoals Kattenberg, Vreugdenhil en Van der Net, die helaas een beroep niet heeft aangenomen. Ik voel mij daar volledig thuis. Het is in die gemeente wel heel anders dan in andere plaatselijke Gereformeerde Gemeenten. Een gemeentelid die mij op komt halen, vertelde dat er hoogstens vijf van dit soort predikanten in de Gereformeerde Gemeenten zijn. Het is de evangelische stroming.”

 

Na publicatie van uw boek Vader, ik klaag u aan is gezegd: waar bemoeit hij zich mee? Dat zouden ze over deze actie opnieuw kunnen zeggen. U bent geen lid.

“Nee, dat klopt. Nadat ik de Rooms-Katholieke Kerk heb verlaten, ben ik overgegaan naar de Gereformeerde Kerken (synodaal). Toen zij officieel de vrijzinnigheid toelieten, ben ik uit de kerk gestapt. Anderhalf jaar lang hoorde ik nergens bij. Mijn hart ging uit naar de Gereformeerde Gemeenten, omdat ik hen bewonderde vanwege hun rechtlijnig en bevindelijk belijden van de gereformeerde leer. Maar op grond van het verbond kwam ik tot de conclusie dat een kerkelijke afscheiding niet goed is en ik mij niet bij een afgescheiden kerk kon aansluiten. Ik koos voor de Nederlandse Hervormde Kerk en ben nu dus lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Maar geestelijk voel ik mij helemaal een met de Gereformeerde Gemeenten.”

 

Meer informatie over de rondzendbrieven van ds. H. Hegger: info@eenheid.org