Nederland Dagblad, 26 januari 2006

 

 Van der Zwaag

  

In het Nederlands Dagblad  van 21 januari wordt melding gemaakt van het door K. van der Zwaag aangetekende beroep inzake de tuchtuitspraak van de particuliere synode Oost van de Gereformeerde Gemeenten op 17 november 2005. In de berichtgeving komt naar voren dat het in het bijna honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten nog nooit eerder is voorgekomen dat een vervroegde generale synode werd bijeengeroepen.

 

Deze mededeling komt niet overeen met de werkelijkheid. Door het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten is een vervroegde generale synode bijeengeroepen te Utrecht die bijeenkwam op 11 en 12 januari 1950. Deze vervroegde synode kwam bijeen doordat op 24 oktober 1949 door de Vlaardingse predikant M. van de Ketterij officieel een tweede gereformeerde gemeente in Veenendaal werd geďnstitueerd. De Vlaardingse predikant negeerde hiermee het synodale besluit van 1949. De instituering was in strijd met artikel 80 van de Dordtse Kerkorde en werd gezien als scheurmakerij. De onwettige daad van ds. Van de Ketterij werd niet veroordeeld. Integendeel, de wettige predikant van de gereformeerde gemeente van Veenendaal, ds. R. Kok (1890-1982), werd geschorst en losgemaakt van zijn gemeente. Tot op de dag van heden is nimmer door de Gereformeerde Gemeenten de uitspraak van de schorsing van ds. Kok onderbouwd en met argumenten uit de Heilige Schrift en belijdenis bewezen.

 

Door de aanstaande generale synode zal hopelijk de waarschuwing van gereformeerde gemeente predikanten (onder anderen ds. W. Visscher, Amersfoort) ter harte worden genomen, welke staat opgetekend in De Saambinder van 27 mei 2004: “Als we de geschiedenis vergeten, aldus een bekende uitdrukking, dan zijn we gedoemd haar over te doen. Er zal niemand zijn die deze dingen nog eens teruggewenst in de kring van onze gemeenten. Laten we lering trekken uit de zaken die zich voorgedaan hebben.”